Kategoriarkiv: Hälsa

Elcykling och kondition

Igår gjorde jag en rörelse- och muskelanalys (ROM) hos företagshälsovården.  Resultaten var både förvånande och glädjande. Jag fick veta att min syreupptagningsförmåga är 4,4 l/min eller 51 ml/kg x min.  Det kan jämföras med 3,2 l/min och 36 ml/kg x min som uppmättes med samma test för snart fem år sedan. Det är en stor skillnad. Jag har förbättrat mina resultat med ca 40 procent trots att jag har blivit fem år äldre (nu 52 år).

Under de här åren har jag hela tiden lagt en grund för kondition och hälsa genom att spela mycket golf och genom många och ibland långa promenader med min hund.  Till det adderar jag styrketräning och viss konditionsträning under vinterhalvåren.

Det finns fyra förändringar som jag kan komma på som kan påverka resultaten av mätningarna.

  1. Jag har gått ner i vikt, för fem år sedan vägde jag 90 kg. Igår stannade vågen på 83 kg.
  2. För snart tre år sedan tränade jag cykel intensivt under en hel säsong (en dålig rygg gjorde att jag tvingades vila från golfen, vilken då ersattes med cykel).
  3. Senaste två åren står jag vid mitt skrivbord minst fyra timmar/arbetsdag.
  4. 35-40 km elcykling fem dagar/vecka under de senaste fyra månaderna.

Punkterna 2 och 4 är de som kan påverka syreupptagningsförmågan.

Kondition är mycket av en färskvara, men hur mycket? När jag tränade cykling för snart tre år sedan följde jag till punkt och pricka ett program som skulle ha gjort mig redo för Vätternrundan. Frågan är om den träningsinsatsen fortfarande har betydelse och i så fall hur mycket? Vad jag kan läsa mig till då jag googlar är att många bekräftar att kondition är en färskvara. Någon som vet bättre?

Den andra förändringen som kan påverka syreupptagningsförmågan är mitt regelbundna elcyklande. Så här i efterhand är det synd att jag inte har mätresultat från en tidpunkt strax innan jag började elcykelpendla. Min känsla är att elcyklandet med den tid och distans som jag elcyklar påverkar min kondition. Förmodligen gör min körstil att jag anstränger kroppen betydligt mer än vad min subjektiva upplevelse säger mig. Någon annan förklaring kan jag inte komma på.

Elcyklingen kommer aldrig göra mig redo för Vätternrundan men den ger mig hälsa och ett bra liv. Gott nog.

Blir tårta på det.

Hälsocheck: Januari

Första dagen på det nya året är verkligen inte den mest optimala dagen på året för en hälsocheck. Jag blir lite förvånad över att jag inte har lagt på mig mer än vad jag gjort under december. Kanske elcyklingen har en viss effekt ändå. Det bådar gott för framtiden.

Föregående månad inom parantes.

Vikt: 82,9 kg (82,3 kg)
Midjemått: 90 cm (90 cm)
Vilopuls: 53 slag (53 slag)

Utvärdering: Hälsoeffekt

När jag på nytt och för första gången på allvar på många år funderade igenom mina pendlaralternativ testade jag varje alternativ mot sex olika kriterier. Följande; restid (2), totaltid (1), frihet (1), hälsoeffekt(2), miljöpåverkan (1) och ekonomi(3).

De pendlingsalternativ som jag har tittat närmare på är bil, vespa, buss, elcykel och cykel.

Fjärde kriteriet som utvärderas är den hälsoeffekt respektive transportmedel har.

Både bil och vespa innebär ett stillasittande resande som ibland dessutom kan upplevas som stressande. Till vespans nackdel måste räknas att den dessutom är det absolut sämsta alternativet ur ett säkerhetsperspektiv.

Bussalternativet har en viss positiv effekt då det gör att jag sammanlagt tvingas promenera ca 30 minuter i anslutning till varje resa.

Jag upplever att elcykling är svårt att värdera. Det första intrycket är att det är ett passivt färdmedel. Redan efter ett par veckors elcyklande känner jag mig tvungen att omvärdera den ståndpunkten. Jag märker att jag för varje motlut tar i lite mer för varje gång  och att det går lite lättare för varje gång. Jag tror att hälsoeffekten är betydligt större än vad jag först anade.

Cykling är en odiskutabel vinnare.

Mina betyg
Cykel – betyg 5 +
Elcykel – betyg 3 +
Buss – betyg 1 +
Vespa (max 50 km) – betyg 0 +
Bil – betyg 0 +

Omgångens poäng
Cykel – 10 poäng
Elcykel – 6 poäng
Buss – 2 poäng
Vespa (max 50 km) – 0 poäng
Bil – 0 poäng

(De poäng som delas ut är viktade, 1, 2 eller 3. Exempel: Cykel får ovan betyg 5. Kriteriet hälsoeffekt har vikten 2. 5×2 ger cykel 10 poäng.)

Sammanlagd poäng efter fyra kriterier
Cykel – 24 poäng
Vespa (max 50 km) – 19 poäng
Elcykel – 18 poäng
Bil – 17 poäng
Buss – 6 poäng

Hälsoeffekter av elcykling

Jag är nyfiken på vilka hälsoeffekter elcykling kan ha. Det hade varit spännande om jag kunde gå på regelbundna hälsokontroller. Men så blir det inte. Jag är dock övertygad om att även elcyklandet har en långsiktigt hälsoeffekt. Det finns en hel del skrivet om vardagsmotionens betydelse. 90 minuters elcyklande kommer att bidra till ett hälsosammare jag. Det är också min förhoppning att ett dagligt pendlande med elcykel gör att det framåt våren inte kommer vara ett så stort steg att vissa dagar ställa elcykeln och istället ta en vanlig cykel. Om det händer då blir hälsoeffekten både märkbar och mätbar.

Vid varje månadsskifte kommer jag att ställa mig på vågen, mäta midjan och kontrollera vilopulsen. Första mätningen gjordes dagen innan jag började pendla i mitten av november. Nästa mätning blir på nyårsdagen.

Vikt: 82,3 kg
Midjemått: 90 cm
Vilopuls: 53 slag