Kategoriarkiv: Pendlingsalternativ

Min utvärdering av mina pendlingsalternativ

I början av november bytte jag arbetsställe. Min tidigare arbetsplats ligger centralt i Malmö, min nya i hamnområdet. Under många år har jag förlitat mig på allmänna kommunikationer. I och med förändringen skulle inte det fungera lika bra som tidigare. Jag bestämde mig därför att förutsättningslöst pröva mina transportalternativ mot sex olika kriterier. Följande; restid (2), totaltid (1), frihet (1), hälsoeffekt(2), miljöpåverkan (1) och kostnad(3).

De pendlingsalternativ som jag har tittat närmare på är bil, vespa, buss, elcykel och cykel.

Jag har i sex tidigare inlägg berättat hur jag har resonerat och värderar de olika alternativen. Här följer en sammanfattning. Jag börjar bakifrån med bilen och bussen som visade sig vara de sämsta alternativen för mig.

5. Bil – 17 poäng
Med mitt sätt att resonera hamnar bilen sist bland mina alternativ. Den får höga poäng i kategorierna restid och frihet, men kammar noll i kategorierna, hälsoeffekt, miljöpåverkan och kostnad.

4. Buss – 17 poäng
Till min förvåning lyckas inte mitt gamla transportval bättre än bilen. Bussalternativet är halvbra i många av kategorierna och riktigt dåligt när det kommer till restid och frihet. Det är just de två kategorierna som initialt gjorde att jag började fundera över mina alternativ igen.

3. Vespa (max 50 km) – 29 poäng
Om jag också hade utvärderat estetik hade vespan vunnit överlägset. Nu lyckades EU-moppen betydligt bättre än både bil och buss ändå. Vespan är riktigt bra på det som bussen är dålig på, den ger kort restid och stor frihet. Den gör hyggligt ifrån sig i alla andra kategorier, utom hälsoeffekt. Jag var länge inne på att köpa en vespa men det gick bort när jag insåg vad de kostar att försäkra och äga.

2. Elcykel – 37 poäng
Elcykeln nådde inte riktigt ända fram i utvärderingen. Den kommer in som god tvåa i många av kategorierna. Sammantaget ger det höga poäng som bara överträffas av cykeln.

1. Cykel – 44 poäng
Cykeln vinner 4 av 6 kategorier. Den är bäst när det gäller totaltid, hälsoeffekt, miljöpåverkan och ekonomi. Det imponerar. Den funkar mindre bra när det kommer till restid och frihet.

Summering
Om jag skulle följa resultatet av min utvärdering skulle cykling vara mitt första alternativ. Så blir det inte. Det finns ett sjunde kriterium som jag inte har utvärderat men som jag tar hänsyn till, det är bekvämlighet. Cykling skulle innebära långa restider och ombyten varje dag. Det är jag helt enkel inte beredd på.

Det jag har kommit fram till istället är en mix av transportalternativ, där jag kommer att göra de flesta resorna med elcykel. Jag hoppas dock att en vana av att elcykla kommer innebära att elcykeln kommer att bytas ut mot vanlig cykel allt oftare när det blir lite varmare.

Jag räknar med att jag har ca 200 pendlingsdagar under ett år. Om det blir en normal skånsk vinter kommer jag att ställa elcykeln max två månader och pendla med buss istället. Min ambition är att använda cykel som träning två dagar i veckan perioden 15 april -15 oktober. Övriga dagar kommer jag att använda elcykeln om jag gör som jag har planerat.

Mina planerade resor fördelar sig enligt följande:

Buss – 40 dagar
Bil – 10 dagar
Cykel – 35 dagar
Elcykel – 115 dagar

Vi får se hur det blir med det.

Hur ser dina alternativ ut? Vilket har du valt?

Utvärdering: Ekonomi

När jag på nytt och för första gången på allvar på många år funderade igenom mina pendlaralternativ testade jag varje alternativ mot sex olika kriterier. Följande; restid (2), totaltid (1), frihet (1), hälsoeffekt(2), miljöpåverkan (1) och ekonomi(3).

De pendlingsalternativ som jag har tittat närmare på är bil, vespa, buss, elcykel och cykel.

Det  sjätte och sista kriteriet som utvärderas är ekonomi.

Dagliga kostnader
Bil – 155 kr
Vespa – 50 kr
Buss – 40 kr
Elcykel – 10 kr
Cykel – 8 kr

Bilen är överlägset dyrast som transportmedel. Kostnaderna för en vespa förvånade mig lite, både försäkring och service var betydligt dyrare än vad jag kunde gissa mig till. Cyklarna är i stort sett likvärdiga eftersom Ikea-cykeln, som är mitt alternativ, är väldigt billig i inköp.

Mina betyg
Cykel – betyg 5 +
Elcykel – betyg 5 +
Buss – betyg 3 +
Vespa (max 50 km) – betyg 3 +
Bil – betyg 0 +

Omgångens poäng
Cykel – 15 poäng
Elcykel – 15 poäng
Buss – 9 poäng
Vespa (max 50 km) – 9 poäng
Bil – 0 poäng

(De poäng som delas ut är viktade, 1, 2 eller 3. Exempel: Cykel får ovan betyg 5. Kriteriet miljöpåverkan har vikten 3. 5×3 ger cykel 15 poäng.)

Sammanlagd poäng efter sex kriterier
Cykel – 44 poäng
Elcykel – 37 poäng
Vespa (max 50 km) – 29 poäng
Bil – 17 poäng
Buss – 17 poäng

Utvärdering: Miljöpåverkan

När jag på nytt och för första gången på allvar på många år funderade igenom mina pendlaralternativ testade jag varje alternativ mot sex olika kriterier. Följande; restid (2), totaltid (1), frihet (1), hälsoeffekt(2), miljöpåverkan (1) och kostnad(3).

De pendlingsalternativ som jag har tittat närmare på är bil, vespa, buss, elcykel och cykel.

Femte kriteriet som utvärderas är den miljöpåverkan som respektive transportmedel har.

Ur ett miljöperspektiv är cykling ett odiskutabelt första alternativ, tätt skuggad av elcykeln.

Jag är osäker på om bussens miljöpåverkan men jag utgår från att den är mindre än vespan.  Bilen behöver jag inte fundera på, jag har en stor, bensinvdriven, kombi.

Mina betyg
Cykel – betyg 5 +
Elcykel – betyg 4 +
Buss – betyg 2 +
Vespa (max 50 km) – betyg 1 +
Bil – betyg 0 +

Omgångens poäng
Cykel – 5 poäng
Elcykel – 4 poäng
Buss – 2 poäng
Vespa (max 50 km) – 1 poäng
Bil – 0 poäng

(De poäng som delas ut är viktade, 1, 2 eller 3. Exempel: Cykel får ovan betyg 5. Kriteriet miljöpåverkan har vikten 1. 5×1 ger cykel 5 poäng.)

Sammanlagd poäng efter fem kriterier
Cykel – 29 poäng
Elcykel – 22 poäng
Vespa (max 50 km) – 20 poäng
Bil – 17 poäng
Buss – 8 poäng

Utvärdering: Hälsoeffekt

När jag på nytt och för första gången på allvar på många år funderade igenom mina pendlaralternativ testade jag varje alternativ mot sex olika kriterier. Följande; restid (2), totaltid (1), frihet (1), hälsoeffekt(2), miljöpåverkan (1) och ekonomi(3).

De pendlingsalternativ som jag har tittat närmare på är bil, vespa, buss, elcykel och cykel.

Fjärde kriteriet som utvärderas är den hälsoeffekt respektive transportmedel har.

Både bil och vespa innebär ett stillasittande resande som ibland dessutom kan upplevas som stressande. Till vespans nackdel måste räknas att den dessutom är det absolut sämsta alternativet ur ett säkerhetsperspektiv.

Bussalternativet har en viss positiv effekt då det gör att jag sammanlagt tvingas promenera ca 30 minuter i anslutning till varje resa.

Jag upplever att elcykling är svårt att värdera. Det första intrycket är att det är ett passivt färdmedel. Redan efter ett par veckors elcyklande känner jag mig tvungen att omvärdera den ståndpunkten. Jag märker att jag för varje motlut tar i lite mer för varje gång  och att det går lite lättare för varje gång. Jag tror att hälsoeffekten är betydligt större än vad jag först anade.

Cykling är en odiskutabel vinnare.

Mina betyg
Cykel – betyg 5 +
Elcykel – betyg 3 +
Buss – betyg 1 +
Vespa (max 50 km) – betyg 0 +
Bil – betyg 0 +

Omgångens poäng
Cykel – 10 poäng
Elcykel – 6 poäng
Buss – 2 poäng
Vespa (max 50 km) – 0 poäng
Bil – 0 poäng

(De poäng som delas ut är viktade, 1, 2 eller 3. Exempel: Cykel får ovan betyg 5. Kriteriet hälsoeffekt har vikten 2. 5×2 ger cykel 10 poäng.)

Sammanlagd poäng efter fyra kriterier
Cykel – 24 poäng
Vespa (max 50 km) – 19 poäng
Elcykel – 18 poäng
Bil – 17 poäng
Buss – 6 poäng

Utvärdering: Frihet

När jag på nytt och för första gången på allvar på många år funderade igenom mina pendlaralternativ testade jag varje alternativ mot sex olika kriterier. Följande; restid (2), totaltid (1), frihet (1), hälsoeffekt(2), miljöpåverkan (1) och ekonomi(3).

Tredje kriteriet som utvärderas är frihet. Med frihet menar jag de möjligheter som varje transportmedel ger i anslut till eller underarbetsdagen.

Kriteriet kan delas upp:
– möjligheter i anslutning till pendlarresan
– räckvidd och möjligheter under lunch
– frihet från tider

Det finns en tydlig förlorare, det är bussen. Den går från punkt A till B utan möjligheter till stopp utmed vägen. Den gör också att jag begränsas till promenader under luncherna. I mitt fall får det lunchutbudet att gränsa till det trista. Med bussen måste jag också passa tider. Det slipper jag med alla andra transportmedel.

Bilen ger räckvidd och möjlighet att utföra ärenden efter arbetet. Det spelar mig dock ingen större roll för det är sällan jag har det behovet. Under lunch är nyttan av bil delvis begränsad då jag tvingas leta parkeringar om jag ska röra mig i Malmö.

Vinnarna är istället tvåhjulingarna rankade efter hastighet och räckvidd.

Mina betyg
Vespa (max 50 km) – betyg 5 +
Elcykel – betyg 4 +
Cykel – betyg 3 +
Bil – betyg 3 +
Buss – betyg 1 +

Omgångens poäng
Vespa (max 50 km) – 5 poäng
Elcykel – 4 poäng
Cykel – 3 poäng
Bil – 3 poäng
Buss – 1 poäng

(De poäng som delas ut är viktade, 1, 2 eller 3. Exempel: Cykel får ovan betyg 3. Kriteriet frihet har vikten 1. 3×1 ger cykel 3 poäng.)

Sammanlagd poäng efter tre kriterier
Vespa (max 50 km) – 19 poäng
Bil – 17 poäng
Cykel – 14 poäng
Elcykel – 12 poäng
Buss – 4 poäng

Utvärdering: Totaltid

När jag på nytt och för första gången på allvar på många år funderade igenom mina pendlaralternativ testade jag varje alternativ mot sex olika kriterier. Följande; restid (2), totaltid (1), frihet (1), hälsoeffekt(2), miljöpåverkan (1) och ekonomi(3).

Andra kriteriet som utvärderas är totaltiden. Inte riktigt samma sak som restid. När jag räknar på totaltiden tar jag hänsyn tidsbesparingar som jag upplever att respektive färdsätt möjliggör.

Totaltid (restid-tidsbesparingar)
Bil 25 min
Buss 60-10=50 min
Vespa 25 min
Elcykel 42 min
Cykel 42-24=18 min

Kommentar
Totaltiden påverkas i mitt fall för två av färdsätten. I fallet buss kan jag utnyttja en del av restiden på ett meningsfullt sätt, jag svarar på mail, läser m.m. Jag har värderat det till i snitt 10 minuter per resa.

Det andra färdsättets totaltid som skiljer sig från restiden är tiden för cykling. Om jag cyklar och utnyttjar cyklingen till träning behöver jag inte lägga ytterligare fritid på motion. Jag räknar med att jag kan göra det vid två tillfällen per vecka och att varje tillfälle är värt 60 minuter.

Mina betyg
Cykel – betyg 5 +
Bil – betyg 4 +
Vespa (max 50 km) – betyg 4 +
Elcykel – betyg 2 +
Buss – betyg 1 +

Omgångens poäng
Cykel – 5 poäng
Bil – 4 poäng
Vespa (max 50 km) – 4 poäng
Elcykel – 2 poäng
Buss – 1 poäng

(De poäng som delas ut är viktade, 1, 2 eller 3. Exempel: Cykel får ovan betyg 5. Kriteriet totaltid har vikten 1. 5×1 ger cykel 5 poäng.)

Sammanlagd poäng efter två kriterier
Bil – 14 poäng
Vespa (max 50 km) – 14 poäng
Cykel – 11 poäng
Elcykel – 8 poäng
Buss – 3 poäng

Utvärdering: Restid

När jag på nytt och för första gången på allvar på många år funderade igenom mina pendlaralternativ testade jag varje alternativ mot sex olika kriterier. Följande; restid (2), totaltid (1), frihet (1), hälsoeffekt(2), miljöpåverkan (1) och ekonomi(3).

Första kriteriet som utvärderas är restiden.

Restid dörr till dörr
Bil 25 min
Buss 60 min
Vespa (max 50 km) 25 min
Elcykel 42 min
Cykel 35-48 min

Kommentar
Bilen och vespan är inte helt överraskande de snabbaste alternativen. Det som kanske överraskar är att vespan (en moppe) är lika snabb som bilen. Det beror på körsträckan för bil är betydligt längre och att jag med bil vanligen hamnar i köbildningar. Med en vespa skulle jag kunna köra i stort sett utmed samma sträckning som med cykel. Betydligt närmare och inga köer.

Tiden för vanlig cykel varierar, det beror på om jag väljer att träna samtidigt som jag pendlar eller om jag bara försöker ta mig till jobbet utan att bli svettig.

Långsammaste alternativet är buss. Bussresan tar 30 minuter, till det måste jag lägga till ytterligare 30 minuter för promenader.

Mina betyg
Bil – betyg 5 +
Vespa (max 50 km) – betyg 5 +
Elcykel – betyg 3 +
Cykel – betyg 3 +
Buss – betyg 1 +

Betygen är i högsta grad subjektiva men kanske ändå ganska rättvisa den här gången. Bilen och vespan hamnar i topp. Bussen i botten.  Om jag skulle ta bilen till mitt gamla arbetsställe skulle betyget bli sämre. Där finns parkeringsmöjligheter i närheten men som är kostsamma. Antingen löser man ett månadskort (900 kr) eller parkerar en bra bit ifrån (vilket adderar tid). På mitt nya arbetsställe finns en gratisparkering utanför kontoret. Allmänna kommunikationer tappar så fort de kräver byte eller som i mitt fall, hållplats saknas i närhet av resmålet.

Cykeln får samma betyg som elcykeln. Om jag cyklade regelbundet skulle jag, i alla fall i teorin, göra pendling till träning ett par gånger i veckan.

Sammanlagd poäng
Bil – 10 poäng
Vespa (max 50 km) – 10 poäng
Elcykel – 6 poäng
Cykel – 6 poäng
Buss – 2 poäng

(De poäng som delas ut är viktade. Exempel: Bil får ovan betyg 5. Kriteriet tid har vikten 2. 5×2 ger bilen 10 poäng.)

Fågel, fisk eller elcykel?

Pendlaralternativen till jobbet är flera. Under flera år har jag valt buss i kombination med promenader. När jag nu har fått en längre sammanlagd restid mellan Bjärred och Malmö prövade jag alternativen på nytt.

Jag testade varje alternativ mot sex olika kriterier. Följande:

  • Restid (2)
  • Totaltid (3)
  • Frihet (3)
  • Hälsoeffekt(2)
  • Miljö (3)
  • Kostnad(1)

De olika kriterierna har olika betydelse för mig. Inom parentes ovan ser du hur jag värderar dem. 1=viktigast, 3=minst viktig.

Restid (2)
Vad det tar i tid från dörr till dörr.

Totaltid (3)
Inte riktigt samma sak som restid. Totaltiden påverkas i mitt fall av två saker utöver restiden. Om jag t.ex. cyklar och utnyttjar cyklingen till träning behöver jag inte lägga ytterligare fritid på motion. Eller. Om jag kan läsa, surfa, maila under tiden som jag förflyttar mig så har det ett värde.

Det kan kanske verka märkligt att jag värderar totaltiden annorlunda än restiden. Det beror på att jag värderar den tid det tar att komma till jobbet på morgonen högre än om jag får lägga en timme extra en kväll på träning. Det kan vara annorlunda för dig, men så här är det för mig.

Frihet (3)
Med frihet syftar jag på att kunna röra sig snabbt och smidigt i Malmö under lunchen men också i anslutning till jobbet.

Hälsoeffekt (2)
Här tvekade jag också hur viktigt kriteriet verkligen är för mig. Det borde vara en etta men blev ändå en tvåa i slutänden. Om det skulle ha värderats till en etta borde jag vara ute och motionera regelbunden året runt. Det gör jag inte.

Miljö (3)
Miljöpåverkan borde säkert vara viktigare än så här, men jag är ärlig, det är det inte. I så fall borde jag cykla. Punkt.

Kostnad (1)
Funderade länge på hur viktigt kostnaden för pendlingen är. Det beror på. Jag är beredd att betala för både bekvämlighet och snabbhet men det finns en gräns. När gränsen passeras (läs bil) får kostnaden högsta prioritet, men om det handlar om att byta ut cykel mot ett busskort, ja då spelar kostnaden mindre roll. Kriteriet kunde ha värderas till en tvåa, men det blev till slut ändå en etta.

I kommande blogginlägg ska jag berätta hur jag värderar de transportalternativ som jag har övervägt. De är bil, buss, vespa (max 50 km), elcykel och cykel.

Hur värderar du de olika kriterierna?